Visie en identiteit

‘CBS de Frissel, weet wat je waard bent!’ 

De Frissel is een christelijke basisschool waar elk kind zijn talent kan ontdekken en zich ontwikkelt in een uitdagende leer-, speel- en werkomgeving. Als team zijn we voortdurend bezig om onszelf te ontwikkelen met als doel kinderen op te leiden tot wijze wereldburgers. Dit zijn kinderen die weten wat ze waard zijn voor zichzelf, hun directe omgeving en de maatschappij. We bieden kwalitatief goed en eigentijds onderwijs aan. Vanuit onze christelijke identiteit willen we samen een gemeenschap vormen waar kinderen, ouders en leraren zich thuis voelen. Daarbij staan vertrouwen, waardering en respect voor elkaar centraal. 

 

"Maar als je op mij vertrouwt en bij mij hulp zoekt, zul je gelukkig zijn. Dan lijk je op een boom aan het water. De wortels van zo’n boom groeien tot in de rivier. Zo’n boom heeft geen last van de hete zomer, zijn bladeren blijven altijd groen. En hij geeft ieder jaar vruchten, ook in jaren van droogte."

Uit: Bijbel in gewone taal: Jeremia 17: 7 en 8