Visie en identiteit

De Frissel is een christelijke basisschool waar elk kind zijn talent optimaal kan ontwikkelen in een uitdagende leer-, speel- en werkomgeving. Als team zijn we voortdurend bezig om onszelf te ontwikkelen met als doel kinderen op te leiden tot wijze wereldburgers. Dit zijn kinderen die weten wat ze waard zijn voor zichzelf, hun directe omgeving en de maatschappij. We bieden goed onderwijs aan op basis van onze christelijke identiteit. Daarbij staan vertrouwen, waardering en respect voor elkaar centraal. We willen samen een gemeenschap vormen waar kinderen, ouders en leraren zich thuis voelen. 

 

"Maar als je op mij vertrouwt en bij mij hulp zoekt, zul je gelukkig zijn. Dan lijk je op een boom aan het water. De wortels van zo’n boom groeien tot in de rivier. Zo’n boom heeft geen last van de hete zomer, zijn bladeren blijven altijd groen. En hij geeft ieder jaar vruchten, ook in jaren van droogte."

Uit: Bijbel in gewone taal: Jeremia 17: 7 en 8