Ziekte en verlof

Vervanging

Ons beleid bij vervanging is er opgericht dat er niet teveel verschillen­de leerkrachten voor één groep komen. We moeten constateren dat het ook bij ons steeds moeilijker wordt om vervangers te vinden. In eerste instantie proberen we het op te lossen door onze parttimers zo mogelijk extra in te zetten. Als dit niet lukt, zullen we iemand van ‘buiten’ moeten zoeken. Zeker als de vervanging langdurig nodig is kan dit in een groep voor onrust zorgen. We proberen echter altijd te streven naar een zo goed mogelijke oplossing voor de kinderen

 

Verlofaanvraag

Regelmatig krijgen wij op school een verzoek tot het verlenen van een vrije dag aan een leerling. Er heerst enige onduidelijkheid over het toekennen van een verlofdag.

Uw kind is als het 5 jaar is leerplichtig en moet een aangegeven tijd op school doorbrengen. De meesters en juffen noteren iedere dag of een kind ziek gemeld is of dat het lessen verzuimt.

In de leerplichtwet staat dat ouders maximaal 10 dagen vakantieverlof kunnen vragen voor hun kind.

Deze tien dagen gelden alleen voor gezinnen die vanwege het beroep in geen enkele schoolvakantie op vakantie kunnen (dit moet schriftelijk overlegd kunnen worden).

Een dag vrij in verband met een huwelijk of huwelijksjubileum of een begrafenis is iets anders. Sommige dagen moet je samen vieren of beleven met je familie. Dit is echter niet vakantieverlof maar bijzonder verlof. Als directeuren zijn we aangesproken door de provinciale leerplichtambtenaar om erop toe te zien dat de leerplichtwet ook werkelijk wordt uitgevoerd.

Wanneer u als ouders/verzorgers gebruik wilt maken van extra verlof, dan kunt u dit schriftelijk aanvragen via een speciaal aanvraagformulier dat bij de leerkrachten verkrijgbaar is. Tevens kunt u het formulier downloaden op deze pagina. Hierna beoordeelt de directeur of het verlof geoorloofd is of ongeoorloofd. Ongeoorloofd verzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar die hierna in actie komt met een schriftelijke waarschuwing of een boete.