Drietalig onderwijs

De Frissel is een drietalige school. Dit betekent dat de kinderen vanaf groep 1 les krijgen in de Fryske, de Nederlandse en in de Engelse taal. Er is aangetoond dat een meertalige leeromgeving een positief effect heeft op de algemene taalontwikkeling en kinderen nog beter voorbereidt op het vervolgonderwijs en de maatschappij.

In de onderbouw doen we dit door thematisch te werken. Wij vinden aandacht voor spreken, luisteren en woordenschat hierbij van belang. Bij ieder thema worden activiteiten gezocht in de 3 talen. We maken gebruik van prentenboeken, liedjes, filmpjes, en digitaal lesmateriaal van diverse websites. 

Vanaf groep 4 komt er naast luisteren en spreken geleidelijk meer aandacht voor lezen en schrijven in de 3 talen. Vanaf groep 5 wordt er naast het thematisch werken gebruik gemaakt van methoden. In groep 8 doen de leerlingen mee met het internationale examen van Anglia. (Engels) en het Frysk eksamen. 

Wij vinden het belangrijk voor de bevordering van het taalonderwijs dat kinderen zich op school in een taalrijke omgeving bevinden. Dat geldt voor alle drie talen. Dat wil zeggen dat de drie talen in school zichtbaar en herkenbaar moeten zijn, vooral in de diverse (groeps)ruimten. Ook naar buiten toe moet het zichtbaar zijn dat onze school een drietalige school is, b.v. in onze nieuwsbrief “Diggelfjoer” en op de website. Op deze manier willen wij de leerlingen onderwijs bieden dat hen optimaal voorbereidt op een meertalige toekomst.