Ons team

Als team zijn we betrokken bij kinderen, ouders en collega’s. Leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling en de eigen deskundigheidsontwikkeling. We waarderen en benutten hierbij elkaars talenten, delen onze kennis en bundelen onze krachten om samen doelen te bereiken.

Bij ons op school werkt een gemotiveerd professioneel team. We leren van en met elkaar. 

Ons team bestaat uit leerkrachten, directeur, onderwijsassistent en vrijwilligers.

Daarnaast hebben we altijd veel stagiaires binnen onze school. 

Naam Functie Mailadres
Christianne Kronenberg Leerkracht groep 1/2 c.kronenberg@pcbodantumadiel.nl
Esther van der Let Leerkracht groep 1/2 e.vanderlet@pcbodantumadiel.nl
Joberta Bandstra Leerkracht groep 3/4 j.bandstra@pcbodantumadiel.nl
Jitske Jacobs Leerkracht groep 3/4 & ondersteuning bovenbouw j.jacobs@pcbodantumadiel.nl
Rosa Idsardi Leerkracht groep 5/6 & locatieleider r.idsardi@pcbodantumadiel.nl
Simkje Vonk Leerkracht groep 5/6 s.vonk@pcbodantumadiel.nl
Ariënne Castelein Leerkracht groep 7/8 a.castelein@pcbodantumadiel.nl
Marije Hiemstra

Leerkracht groep 7/8 

m.hiemstra@pcbodantumadiel.nl
Wiepie Wouda Leerkracht taalimpuls w.wouda@pcbodantumadiel.nl
Helena Mol Onderwijsassistent h.mol@pcbodantumadiel.nl
Klaaske Westra  Onderwijsassistent k.westra@pcbodantumadiel.nl
Annagreet Hoekstra Kwaliteitsmedewerker a.hoekstra@pcbodantumadiel.nl
Henk Jan Kamies Directeur h.kamies@pcbodantumadiel.nl
Helena Westerhof Administratief medewerker adm.frissel@pcbodantumadiel.nl
Marjan Jungen & Linda van Veen

Leerkracht plusklas

m.jungen@pcbodantumadiel.nl
Johnny Ludema Conciërge  
Bertus Douma & Griet de Vries Vrijwilliger