Aanmelden leerling

Wanneer u belangstelling heeft voor onze school, bent u van harte welkom voor een gesprek en een rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de directeur. We vertellen over hoe wij werken, waar wij voor staan en wat u van ons mag verwachten. Mocht u tot de conclusie komen dat onze school bij u en uw kind past dan kunt u uw kind aanmelden.

 

In het aanmeldingsformulier dient u aan te geven of uw kind speciale ondersteuning (aandacht of hulp) nodig heeft. De directeur kijkt dan samen met u of onze school wel de goede school voor uw kind is. Dat is bijna altijd wel het geval, maar soms is dat niet zo. Dan gaat onze directeur samen met u op zoek naar een andere passende onderwijsplek voor uw kind. Dit noemen we de zorgplicht van de school. Concreet betekent dit dus dat u na de aanmelding bericht krijgt of uw kind definitief op school zal worden ingeschreven.

 

Na de inschrijving zal de leerkracht van groep 1 contact met u opnemen over het vervolg. Uw kind mag, voorafgaand aan zijn of haar vierde verjaardag, ter kennismaking enkele dagdelen in de groep meedraaien.

Dit wordt in onderling overleg geregeld door de leerkracht van groep 1 en de ouder(s)/verzorgers.

Vanaf het moment dat uw kind vier is, mag uw kind naar school. Neem gerust contact op voor vragen.