Kwaliteitszorg

We willen een goede onderwijskwaliteit realiseren door middel van een goede kwaliteitszorg en een goede kwaliteitscultuur. We hebben ambitieuze en toetsbare doelen geformuleerd voor ons onderwijsproces, het schoolklimaat en de resulaten van onze leerlingen en evalueren regelmatig of deze gerealiseerd zijn. We werken aan een kwaliteitscultuur waarbinnen waarderen en stimuleren centraal staan. Waarderen en benoemen wat goed gaat is nodig om elkaar vertrouwen te geven. Vertrouwen vormt een belangrijke basis om te werken aan geconstateerde ontwikkelpunten. Op onze school worden tips en tops meetbaar en zichtbaar verwoord in gesprekken en rapporten.