MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen teamleden en ouders meedenken over het beleid van de school. In de Wet op medezeggenschap (WMS) is vastgelegd waarover de MR adviesrecht of instemmingsrecht heeft.

 

Vanuit het personeel nemen Simkje Vonk en Esther van der Let zitting in de MR en vanuit de ouders nemen Freerk Meijer en Ilse Castelein zitting in de MR. Gijs van den Brink (interim directeur) is voorlopig de voorzitter. Een afvaardiging van onze MR is ook vertegenwoordigd in de GMR. Deze behartigt de belangen van alle zes scholen, die behoren tot onze vereniging. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de MR of een kijkje nemen op de website: infowms.nl.

 

In de bijlage onder deze foto vindt u het actuele jaarverslag van de MR.

 

Documenten

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.